bg

СЕКОЈ ТИКЕТ ДОБИВА УШТЕ:

За врвно уживање во спортското обложување - во октомври те очекуваат бонуси до 20% без оглед на исходот на одиграниот тикет!

Со секој тикет во рамките на промоцијата на maxbet.mk веднаш освојуваш бонус! Избери ги своите фаворити!

Промоцијата важи од 1.10.2020. (00:00:00) до 31.10.2020. (23:59:59)

СЕКОЈ ТИКЕТ ДОБИВА УШТЕ:

КАКО ДА УЧЕСТВУВАШ?

Лесно можеш да учествуваш!
Неопходно е да имаш отворено Максбет онлајн налог. Пријави се на својот Максбет налог, одиграј онлајн тикет и освој Freebet бонус во износ 5-20% без оглед на исходот на одиграниот тикет.

КАКО ДА ОСВОИШ FREEBET БОНУС?

1. Состави онлајн тикет на maxbet.mk

2. Освој веднаш Freebet бонус од 5 do 20% без оглед на исходот од тикетот!

3. Бонусот можеш да го искористиш за онлајн обложување!

Се применуваат условите и правилата за промоцијата

Условите и правилата

Правила на промоцијата:

 1. Промоцијата важи од 1.10.2020. од 00:00:00 до 31.10.2020. до 23:59:59 часот.
 2. Во промоцијата можат да учествуваат само играчи регистрирани на www.maxbet.mk.
 3. Со секој уплатен тикет кој ги исполнува условите на промоцијата,играчот веднаш освојува одреден износ Freebet средства,без обзир на исходот од одиграниот тикет.
 4. Во промоцијата учествуваат само тикети за спортско обложување уплатени онлајн – live и prematch настани.
 5. Во промоцијата автоматски учествуваат сите онлајн тикети кои го исполнуваат условот,а се уплатени додека трае промоцијата.
 6. 6. Услови за тикетите кои учествуваат во промоцијата:
  • Минимален број на натпревари на тикетот да е 5
  • Минимален производ на коефициентите на тикетот да е 5.00.
  • Минимален влог по тикет да е 30 денари.
  • Системски тикети учествуваат доколку минималниот број на натпревари за добивка ги исполнуваат условите на промоцијата.
 7. Износот на Freebet средствата кои се доделуваат на играчот за тикетите кои учествуваат во промоцијата се представени со процент и зависат од бројот на натпреварите на тикетот и влогот на истиот, а се прикажани во табелата:


Број на настани

Износ на фрибет бонус

5

5%

6

5.25%

7

5.5%

8

5.75%

9

6%

10

6.5%

11

7%

12

7.5%

13

8%

14

8.5%

15

9%

16

9.5%

17

10%

18

10.5%

19

11%

20

11.5%

21

12%

22

12.5%

23

13%

24

13.5%

25

14%

26

14.5%

27

15%

28

15.5%

29

16%

30

16.5%

31

17%

32

17.5%

33

18%

34

18.5%

35

20%

  1. Износот на Freebet средствата автоматски ќе бидат доделени на Freebet сметката од играчот, веднаш по уплатата на тикетот кој ги исполнува условите на промоцијата.
  2. Тикетите кои не задоволуваат еден или повеќе услови, ќе бидат изземени од учество во промоцијата.
  3. Додека промоцијата трае,на играчот ќе му бидат доделени freebet средства, за секој тикет кој ги исполнува условите на промоцијата (6. член), без оглед дали одиграниот тикет ќе биде добитен или недобитен.
  4. Одиграните тикети кои учествуваат во промоцијата се означени со кодот APP. Тикетите кои не содржат APP код нема да се сметаат за тикети кои учествуваат во промоцијата.
  5. Износот на Freebet средствата се смета според наведената табела(член).На износот на освоениот Freebet директно сразмерно влијае износот на уплатата на тикетот како и бројот на натпревари на истиот кој учествува во промоцијата, и тоа според наведените проценти.
  6. На Freebet бонусот освоен додека трае промоцијата се применуваат сите актуелни правила за Freebet средства.
  7. Износот на freebet бонусот играчот може да го искористи за спортско обложување.
  8. Во промоцијата не учествуваат тикети кои се уплатени со Freebet, туку само тикети уплатени со вистински пари.
  9. За промоцијата се применуваат сите важечки општи правила и услови на Максбет обложувалници.
  10. Максбет како организатор го задржува правото во секој момент,без претходна најава,привремено или во потполност да ја прекине или промени актуелната промоција во целина или во еден дел.
  11. Во случај на сомнеж за измама,злоупотреба на правилата на актуелната промоција или технички проблеми,како и фактори кои се вон надлежност на организаторот, а можат да влијаат на интегритетот и правилното функционирање на промоцијата– организаторот го задржува правото да го одземе бонусот, како и сите евентуални добивки произлезени од играта за која има сомнеж за злоупотреба на правилата на промоцијата.