bg
img
img

ПРОМОЦИЈАТА “ПАКЕТ ЗА ДОБРЕДОЈДЕ” ВАЖИ ЗА СИТЕ НОВОРЕГИСТРИРАНИ И ПОСТОЈАНИ ИГРАЧИ НА MAXBET.MK

РЕГИСТРИРАЈ СЕ И ЗГРАБИ ГО ПАКЕТОТ ЗА ДОБРЕДОЈДЕ!НЕМАШ МАКСБЕТ НАЛОГ?

ЗГРАБИ ГО ПАКЕТОТ ЗА ДОБРЕДОЈДЕ

РЕГИСТРИРАЈ СЕ

НЕМАШ МАКСБЕТ НАЛОГ?

ЗГРАБИ ГО ПАКЕТОТ ЗА ДОБРЕДОЈДЕ

РЕГИСТРИРАЈ СЕ

ИМАШ НАЛОГ?

ПРИЈАВИ СЕ И ЗГРАБИ БОНУС НА СЛЕДНИТЕ ТРИ ДЕПОЗИТА!

ЗЕМИ БОНУС

ЗЕМИ БОНУС

Уплати го првиот депозит на својот Максбет налог и ќе добиеш дополнителни 50% бонус до максимални 9.000 денари во Freebet!РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Со уплата на вториот депозит добиваш дополнителни 30% бонус до максимални 6.000 денари во Freebet!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Не е крај! Во пакетот за добредојде те чека уште еден подарок! Со уплата на третиот депозит ќе добиеш дополнителни 20% бонус до максимални 3.000 денари во Freebet!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Уплати го првиот депозит на својот Максбет налог и ќе добиеш дополнителни 50% бонус до максимални 9.000 денари во Freebet!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Со уплата на вториот депозит добиваш дополнителни 30% бонус до максимални 6.000 денари во Freebet!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Не е крај! Во пакетот за добредојде те чека уште еден подарок! Со уплата на третиот депозит ќе добиеш дополнителни 20% бонус до максимални 3.000 денари во Freebet!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ


ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЈАТА

a

Детали за промоцијата:

 1. Промоцијата “Пакет за добредојде” важи за сите новорегистрирани и постојани играчи на  maxbet.mk.

 2. Промоцијата е активна од 10.2020. дo 31.12.2020. година.

 3. Пакетот за добредојде се состои од Freebet бонус (FB) кој играчот го освојува по успешно уплатен прв,втор и трет депозит додека трае промоцијата.

 4. Freebet бонус представува износ од бесплатни облози (влогови) и се доделува веднаш по успешно уплатен прв,втор и трет депозит. Freebet бонусот доделен во рамки на промоцијата е иницијално “заклучен“. Со влогови од вистински пари играчот го исполнува условот за “отклучување” на Freebet бонусот. “Отклучен” Freebet бонус е можно да се искористи како влог за спортско обложување.Добивката произлезена од влоговите остварени со  Freebet бонусот се префрлуваат на кеш налогот и можат да се исплатат .

 5. Максималните износи и проценти кои играчот ги освојува со уплата на прв,втор и трет депозит се прикажани во табелата подолу:

Депозит

Износ на  Freebet бонус

1. депозит

50% износ од 1. депозит до максимални  9.000 денари  во FB

2. депозит

30% износ од 2. депозит до максимални  6.000 денари во FB

3. депозит

20% износ од 3. депозит до  максимални  3.000 денари во FB

 

 1. Минимален износ на депозит (1-3.) со кој играчот се квалификува за „Пакет за добредојде” изнесува 250 денари.

 

 1. Freebet бонусот служи исклучиво за спортско обложување и не е можно дирекно да се исплати или да се замени за пари.

 2. Со влогови од вистински пари играчот го исполнува условот за “отклучување“ на Freebet бонусот. За “отклучување” на Freebet бонусот придонесуваат влоговите остварени низ спортско обложување.
  За “отклучување” на Freebet бонусот низ спортско обложување неопходно е играчот да сврти четирикратен износ  (4x) од доделениот Freebet бонус низ влоговите на тикети кои го исполнуваат условот на промоцијата.Тикетот ги исполнува условите за отклучување на Freebet бонусот доколку:

  • Содржи најмалку 4 настани на тикетот.

  • Производот од коефициентите од настаните одиграни на тикетот е најмалку 00.

  • Во промоцијата учествуваат системски тикети за спортско обложување кои ги исполнуваат условите ( најмалку 4 случувања, минимален коефициент 3.00)

 3. Процесот на “отклучување” на Freebet бонусот играчот може да го следи под  “Профил” на својот Максбет налог.

 4. Редоследот на “отклучувањата” на Freebet бонусот на првите три депозити е секогаш ист, прво се отклучува првиот бонус, па потоа вториот, па третиот.

 5. Влогот (влог на тикетот) потрошен за “отклучување” на еден бонус се пренесува како влог кој важи за отклучување на следниот бонус.
  (пр. Доколку за отклучување на првиот бонус  недостига влог од 50 денари, а играчот уплати 100 денари – преостанатите 50 денари влог се квалификува како влог за отклучување на следниот бонус во низата и сл.)

 6. Од моментот на доделување на Freebet бонусот играчот има период од 45 дена да го “отклучи” доделениот бонус. Доколку играчот не го “отклучи” Freebet бонусот  во овој период  - играчот го губи правото на бонус.

 7. На промоцијата “Пакет за добредојде” се применуваат сите општи важечки правила и услови на Максбет одложувалниците.

 8. Максбет како организатор го задржува правото во секој момент, без претходна најава,привремено или во потполност да ја прекине или промени актуелната промоција во целина или во еден дел.

 9. Промоцијата е ограничена на едно лице,една e-mail адреса и една  IP адреса.

 10. Во случај на измама, злоупотреба на правилата или технички проблеми,како и фактори кои се надвор од надлежност на организаторот,а можат да влијаат на интегритетот и правилното фунционирање на промоцијата – орагнизаторот го задржува правото да го одземе бонусот,како и сите евентуални добивки произлезени од од играта за која има сомнеж за злопупотреба на правилата на промоцијата.