bg

Бонус типИзбираме десетина натпревари за кои, во однос на редовната понуда , ти пружаме нешто поголеми коефициенти на сите конечни искод. Овие натпревари се обележани во печатениот додаток како и на сајтот со “Бонус тип’’

На тикетот можете да одиграте максимално еден пар од ‘’Бонус тип’’ понудата и мора да го врзете со минимално две или повеќе натпревари од редовната понуда. Коефициентите на натпреварите од редовната понуда не смеат да бидат помали од 1.25

back